Галеандра Lindl. – Galeandra Lindl. Видове. Отглеждане

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.2 Орхидеи и бромелии | Posted on 27-04-2010

Order: Asparagales
Family: Orchidaceae
Subfamily: Epidendroideae
Tribe: Cymbidieae
Subtribe: Cyrtopodiinae
Alliance: Cyrtopodium
Genus: Galeandra Lindl.

Името Галеандра – Galeandra (Gal) произлиза от гръцките думи Galea, която означва шлем и Andros мъжки.
Синоним: Corydandra Rchb., 1841
Среща се в тропическите райони на Америка, половината от тях са в средна Бразилия и един вид в югоизточна Азия, в райони до 1000 м. надморска височина.

Биологично описание: Галеандрите са симподиални орхидеи, с размери от миниатюрни до средни растения. Псевдобулбите са от закръглени до вретеновидни, с големина от 1 до 26 см. Листата са тесни, дълги и заострени. Съцветията са горни (апикални) и гроздовидни. Цветовете са с ясно изразена фуниевидна устна и много характерна щпора. Разнообразни са като цвят – варират от бяло през синкаво- лилаво, наситено червено до кафеникавата гама.
Read the rest of this entry »

Кукуряк, Хелеборус, Helleborus, Коледна роза

1

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 06-04-2010

Хелеборусите са род от Европа и Азия от семейство Ранункулови.
Кукуряците са група очарователни малки многогодишници, които са популярни и се отглеждат от дълбока древност, често се споменават в разни легенди.  Споменават се още в древногръцката и римската литература, а в средновековието са масово култивирани като лечебни растения – срещат се огромни колонии покрай изоставени и рушащи се манастири.  Кукурякът съдържа голяма група алкалоиди, част от които са отровни при поглъщане в големи количества.  Тези алкалоиди,  извлечени от растенията и до днес се използват в хомеопатията и народната медицина. Хелеборусът все повече набира популярност като градинско растение, а най-голямото предимство на този вид е факта, че цъфти през зимата – от декември до март. Кукуряка също е наричан коледна роза, но има и сортове с цъфтеж през април-май.
Основно се делят на две големи групи – стъблени и безстъблени видове, отделно има разработени и много модерни сортове кукуряк, преобладаващи предимно от безстъблената група. Read the rest of this entry »