Цуга (Tsuga)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.3 Иглолистни дървета и храсти | Posted on 21-02-2019

Снимка: greeneyed

Род Цуга от семейство Борови (Pinaceae) съдържа 11 вида, четири от които са разпространени в Северна Америка и шест в Източна Азия (Китай и Япония) и в Хималайската област. Последният 11 вид Tsuga longibracteata по-късно е отделен в отделен самостоятелен род който получава името Nothotsuga (Нодоцуга) и представлява естествена еволюция между родовете Цуга и Кетелерия.

В нашата страна се отглеждат като красиви паркови дървета два северноамерикански вида: Tsuga canadensis (Канадска цуга) и Tsuga caroliniana var. Engelmanii (Каролинска цуга) – вторият вид се отглежда само в парка Врана. От останалите 8 вида цуги: Tsuga chinensis (Китайска цуга); Tsuga diversifolia (Разнолистна цуга); Tsuga dumosa (Хималайска цуга); Tsuga forrestii (Тъмногорска цуга); Tsuga heterophylla (Западна цуга); Tsuga mertensiana (Планинска Аляска цуга); Tsuga sieboldii (Южнояпонска цуга); Tsuga × jeffreyi (Джефри цуга – подвид на планинската цуга) във високите планински части на страната и подбалканските горски масиви може да се отглежда и вида Tsuga heterophylla (Западна цуга).

Read the rest of this entry »