Японски чадъровиден бор (Sciadopitys)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.3 Иглолистни дървета и храсти | Posted on 19-02-2019

Снимка: presto

Наричан още Коямаки бор или Японски чадъровиден бор – Шадопитиса представлява изключителен иглолистен ендемит за Япония. Sciadopitys verticillata един единствен вид в един род Sciadopitys (Шадопитис) и едно семейство Sciadopityaceae (Шадопитисови). Открити фосили от иглиците му доказват неговата праистория датираща от преди 230 милиона години без близки родствени връзки и в същото време доближаващо се до други представители на сем тисови и Гинко. Неговото родово име идва от гръцките представки sciado – означава „в сянка“ и pitys, което означава „бор“ и специфичния видов епитет verticillata „с венче“.

Представлява вечнозелено иглолистно дърво достигащо от 15-27 м, с кафяви основни издънки носещи венче от 7-12 см дълги гъвкави зелени (cladodes) кладодии (с продължителен растеж) изпълняващи функциите на листа, но всъщност съставени от стволови тъкани, чиито кладодии от време на време образуват V образни пъпки между които в пазвите се появяват мъжките реси. Шишарките са дълги и леко тумбести от 6-11 см и узряват сравнително бавно цели 18 месеца.

Растението за първи път е интродуцирано в Европа от John Gould Veitch (1839–1870) – Джон Гуълд Вейтч през септември 1860 г, откривателя на Елата на Вейтч и редица сортове лъжекипариси. Инфрачервена микроспектроскопия доказва наскоро наличието на Балтийски кехлибар в ствола и смолата на Шадопитиса, а не както се смяташе до скоро, че това са представителите на семейство Араукариеви. Освен като дървесен вид сполучливи храстови форми са открити и нововъведени като отделни видове получени от вещерски метли и кристатни форми.

Автор: mugofrodo8

Може да прочетете повече в темата: Sciadopitys – Шадопитис (Японски чадъровиден бор)