Пресаждане на плейоне

2

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.2 Орхидеи и бромелии | Posted on 16-02-2010

Тази статия е едно невероятно добро описание в картинки, отново на Paul Cumbleton, на процеса на пресаждане на плейонета. Огромни благодарности на Пол, за разрешението да публикуваме тук този материал. Авторските права за всички снимки в тази статия принадлежат на Paul Cumbleton. Оригиналът на тази статия е публикуван тук: http://www.srgc.org.uk/wisley/wisleylog.html
(English: This article is an extremely good description in pictures, again written by Paul Cumbleton, explaining the process of repotting pleiones. Special thanks to Paul for his permission to publish this article here. The copyrights for all pictures in this article belong to Paul Cumbleton. This article has originally been published at: http://www.srgc.org.uk/wisley/wisleylog.html )

15 януари, 2009

Както винаги по това време на годината, аз съм си в къщи и се заемам със сериозната работа по пресаждането на моята колекция от плейонета. Затова, записките от тази седмица ще бъдат стъпка по стъпка описание на това как го правя.

1. Изваждане от почвата

Аз пресаждам цялата си колекция и причините за това ще станат ясни след малко. Първо, вадя туфите от псевдобулби от саксиите и след това една по една отделям булбите от туфите. Всяка псевдобулба живее само една година и всяка година тя дава живот на една или повече нови псведобулби. На първата снимка може да видите как старата псевдобулба (сега напълно изсъхнала) в средата е изхранила две нови псевдобулби. Корените също са едногодишни и по това време на годината вече са напълно мъртви. Затова и могат да бъдат подрязани с ножица.

Изображение
Read the rest of this entry »