Милтония – Miltonia. Отглеждане

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.2 Орхидеи и бромелии | Posted on 20-04-2011

Милтония - Miltonia. ОтглежданеМилтония – Miltonia (Milt.) е род орхидеи, състоящ се от деветнайсет вида и осем естествени хибрида, растящи в горите на Атлантическите райони в Бразилия. Някои от видовете могат да се открият и в североизточна Аржентина и източен Парагвай. Джон Линдли (John Lindley) описва първи Милтония Спектабилис (Miltonia spectabilis) през 1837 г.
Повечето хора мислят, че Милтонията и Милтониопсиса са една и съща орхидея, поради факта, че преди години са принадлежали към един и същи род – Милтония. Обикновено наричат Милтониопсиса „теменужена“ орхидея – формата на цветовете му много напомня на тези на теменужките, докато цветовете на Милтонията наподобяват по форма тези на онцидиумите и имат лек аромат на рози. Това не са единствените разлики. Таксономите са спорили много дали да не присъединят Милтонията към рода на Онцидиумите, тъй като имат и други общи връзки. Всяка псевдобулба на Милтонията завършва с две листа, излизащи от върха и, докато при Милтониопсиса има само едно листо. Псевдобулбите на Милтонията са по-окръглени и растат леко раздалечени една от друга на коренището, докато при Милтониопсиса булбите са по-плоски и са разположени доста близо една до друга. Милтонията предпочита по-умерените температурни условия. Read the rest of this entry »

Пафиопедилум – Paphiopedilum. Отглеждане. Субстрат

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.2 Орхидеи и бромелии | Posted on 20-08-2010

Пафиопедилум – Paphiopedilum. Отглеждане. Субстрат

Казват, че успехите и неуспехите в отглеждането на пафиопедилумите се дължат най-вече на киселинността на субстрата. Колкото повече сфагнум е добавен в субстрата, толкова pH-то е по-ниско. Това създава дискомфорт за кореновата им система и листата.
Според различните източници, пафиопедилумите се отглеждат в различни среди. Препоръчва се в чисти кори с добавено доломитово брашно, но според Коповиц (H. Koopowitz, J. Comstock, C. Woodin. Tropical Slipper Orchids) няма разлика в развитиетo на калцефитите в субстрат с добавен и без добавен калций. Според последните теории, варовиковите почви са необходимост повече за специфичните микоризи, с чиято помощ покълват семената, отколкото за развитието на възрастното растение.
Пафиопедилумите са от малкото орхидеи, които се нуждаят от допълнително добавяне на желязо. Особено сколонни към жълтеене на листата са Paphiopedilum insigne и хибридите с участие на  insigne. Препоръчва се, на около 40 дни, при поливане да се добавя 11% -но хелатно желязо целогодишно. Субстратите при пафиопедилумите като правило се разграждат по-бързо от поливането и се засоляват много от торенето. Тези орхидеи искат четири пъти по-ниски дози тор, отколкото останалите видове орхидеи. Желателно е на 2 години да се пресаждат в нов субстрат. Read the rest of this entry »

Neottia nidis – avis (L.) L. C. M. Richard – Истинска гнездовка. Разпространение.

2

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.2 Орхидеи и бромелии | Posted on 22-05-2010

Neottia nidis – avis (L.) L. C. M. Richard – Истинска гнездовкаNeottia nidis – avis  – Истинската гнездовка е многогодишно растение от семейство Орхидееви (Orchidaceae), земна орхидея, безхлорофилна, сапрофитно растение.  През 1586 г. тази дива орхидея е описана от френския ботаник и лекар Жак Делешамп, който сравнява коренището и с птиче гнездо, откъдето идва името гнездовка.
На височина достига от 15 до 40 см. Истинската гнездовка е дива орхидея,  восъчно-жълтеникаво-кафява на цвят.  Съцветията са гроздовидни, цветчетата са със звънчевидна форма и са подредени спираловидно. Околоцветните листчета са кафяви и еднакви, а устната е раздвоена на върха. Листата на тази дива орхидея също са кафяви. Върху изсъхналото стебло след прецъфтяване остават празните семенни капсули до следващата година. Ризомата (достига до 10 – 12 см.) е хоризонтално разположена, от нея излизат същинските корени с дебелина до 5 мм.  и дължина до 10 см. Read the rest of this entry »