Микоактив – Myko Activ

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 5.0 Направи си сам | Posted on 17-07-2010

Микоактив - Myko ActivПочти 90% от всички диви и култивирани растения в естествени условия живеят в симбиоза с гъбички, наречени mycorrhizae.  Микоактив е биологичен продукт, естествен тор и активатор с незабавно и продължително действие, за подобряване растежа на растенията – повишава устойчивостта към стреса при пресаждане / засаждане. Съдържа mycorrhizal – сформира симбиоза между гъби и растения. Насърчава образуването на здрава и силна коренова система. Може да се използва целогодишно. Съдържа тор NPK (азот, фосфор, калий) 7%-3%-7%.  Максимален ефект се постига при внасяне в почвата в сухо състояние и поливане впоследствие. Води до по-ранен цъфтеж.
На 1 л. субстрат 3 гр.  микоактив. Има дълготрайно действие.
Микори́за (от гръцки μύκης — гъба и ρίζα — корен) — симбиотичност на гъбния мицел с корените на растенията. Явлението е описано през 1879 – 1991 години от Ф.Каменски. Като термин „микориза” е описан от Б.Франк през 1885г. Известни са три типа микориза – ендотрофна, ектотрофна и ендоектотрофна.

Ноу-хау / Know-how. Орхидеи – торове, техники.