Блатно кокиче (Leucojum)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 14-03-2019

Снимка: Murof

Leucojum е малък род от луковични растения от семейство Amaryllidaceae. Състои се само от два вида: Leucojum aestivum и Leucojum vernum. Предпочита влажни и сенчести местообитания, като влажни ливади, мочурища и крайречни гори. Цветът е съставен от шест бели венчелистчета, всяко със зеленикава маркировка точно под върха.

Leucojum aestivum са разпространени в по-голямата част от Европа, Близкия изток и Кавказ. Натурализирани в Япония, Австралия, Северна Америка и Уругвай.

Обикновеното блатно кокиче цъфти през април-май, високо към 30-50 см, обикновено е с по няколко цветчета на съцветие, което е сред листата и е с черни семена.

Leucojum vernum са разпространени в централна и южна Европа, от Испания до Украйна. Натурализирани в северозападна Европа, Япония и части от САЩ.

Пролетното блатно кокиче цъфти през февруари-март, високо към 10-25 см, обикновено само с един цвят на съцветие, което се подава над листата и има бели семена.

Редакция: Hobbykafe

Може да прочетете повече в темата: Блатни кокичета (Leucojum)