Блатно кокиче (Leucojum)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 14-03-2019

Снимка: Murof

Leucojum е малък род от луковични растения от семейство Amaryllidaceae. Състои се само от два вида: Leucojum aestivum и Leucojum vernum. Предпочита влажни и сенчести местообитания, като влажни ливади, мочурища и крайречни гори. Цветът е съставен от шест бели венчелистчета, всяко със зеленикава маркировка точно под върха.

Leucojum aestivum са разпространени в по-голямата част от Европа, Близкия изток и Кавказ. Натурализирани в Япония, Австралия, Северна Америка и Уругвай.

Обикновеното блатно кокиче цъфти през април-май, високо към 30-50 см, обикновено е с по няколко цветчета на съцветие, което е сред листата и е с черни семена.

Leucojum vernum са разпространени в централна и южна Европа, от Испания до Украйна. Натурализирани в северозападна Европа, Япония и части от САЩ.

Пролетното блатно кокиче цъфти през февруари-март, високо към 10-25 см, обикновено само с един цвят на съцветие, което се подава над листата и има бели семена.

Редакция: Hobbykafe

Може да прочетете повече в темата: Блатни кокичета (Leucojum)

Кокиче (Galanthus)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 07-02-2019

Снимка:
calico

Galanthus (Кокиче) е малък род от около 20 вида луковични, многогодишни, тревисти растения от семейство Амарилисови. Името кокиче произхожда от гръцките думи gala-мляко и anthos-цвете.
Родът е разпространен в горите и поляните на Европа и Близкия изток, от испанските и френските Пиренеи на запад до Кавказ и Иран на изток и на юг до Сицилия и Егейско море, Турция, Ливан и Сирия. В последствие кокичетата са широко разпространени и натурализирани в цяла Европа, Северна Америка и други региони. Най-известният и разпространен представител на рода е Galanthus nivalis.
Кокичетата са сред първите луковици, които цъфтят в края на зимата и могат да образуват впечатляващи бели килими в райони, където са местни или са били натурализирани.
Както повечето луковични растения, кокичетата не изискват почти никакви грижи. Развиват се добре както на открити слънчеви места, така и на полусянка под дървета и храсти. Добре е да се засаждат на групи на дълбочина около 10-12см през месеците септември и октомври. Цъфтят с малки, снежно бели цветчета, приличащи на камбанка и имат приятен аромат.
За да се растат добре, са им необходими две условия. Първото е период с минусови температури. Второто е високата почвена влажност докато цъфтят. Кокичето се размножава чрез делене на луковиците, като това става през периода на покой.