Фритилария (Fritilaria)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 04-03-2019

Снимка: Lilia27

Fritillaria е род от около 130-140 вида тревисти, многогодишни, луковични растения от семейство Liliaceae. Те са разпространени в умерените зони на Северното полукълбо, от западната част на Северна Америка, през Европа, Средиземноморието, Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия до Китай и Япония. Най-голямо видово разнообразие се среща в Турция (39 вида) и планината Загрос в Иран (14-15 вида). Фритилариите растат в различни от климатични райони и местообитания, но около половината от тях показват предпочитание към пълно слънце в открити местообитания. Много от тях са застрашени заради добива им главно от дивите полета за търговска употреба.

У нас се отглежда два вида Фритилария. Най-разпространена е Fritilaria imperialis, позната като ведрица или ходжово лале. В почвата тези растения образуват едри луковици, съставени от множество бледожълти крехки люспи, без покривна обвивка, които издават специфичен, неприятен мирис. Стъблата са 60-80 см високи, по цялото протежение покрити с широколанцетни, приседнали листа. На върха им се оформя розетка от подобни по форма, но по-дребни листа. Под тази кокетна розетка в кръг са наредени нависнали надолу по десетина цвята, с форма на камбанка. Те са по 5-6 см дълги, най-често пастелнооранжеви. Цъфти през април-май. Другият интересен и много търсен вид в Европа е шахматната или още известна като малка ведрица – Fritilaria meleagris. Растенията достигат до 50 см височина. Съцветието завършва с един, рядко с два цвята. Те също са наведени камбанки, но повърхността им е разделена на шахматно редуващи се квадратчета с пастелнорозова и червено-кафява багра. Цъфтежът е през април-май.

Read the rest of this entry »