Дионея – Венерина мухоловка – Dionaea muscipula. Описание. Отглеждане

3

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.4 Насекомоядни растения | Posted on 22-04-2011

Дионея – Венерина мухоловка – Dionaea muscipula. Описание. ОтглежданеСемейство: Росянкови (Droseraceae)
Род: Дионея (Dionaea muscipula)
Синоним: Венерина мухоловка, Venus Flytrap
Венерината мухоловка (Dionaea muscipula) е ендемит (биологичен вид, разпространен само в определена географска област) за крайбрежните части на щата Северна Каролина, САЩ. Вирее в оскъдни на хранителни вещества песъчливи почви с високо ниво на подпочвени води – висока влажност и се нуждае от интензивна осветеност.
Описание: Венерината мухоловка е малко растение, чуято структура може да бъде описана като розетка от четири до седем листа, излизащи от подземно грудкоподобно стебло. Всяко стебло може да достигне от три до десет сантиметра в зависимост от сезоните. По-дългите листа завършващи с капанчета се появяват след цъфтежа.  Едрите бели цветове са събрани във връхни съцветия. Плодовете са в кутийка, която се разпуква неравномерно, запълнена с десетки блестящи черни семенца, обгърната от пожълтелите венчелистчета. Добре развитите екземпляри венерина мухоловка могат да преживеят временно затопляне и засушаване без растението да се увреди. Read the rest of this entry »