Лъжекипарис (Chamaecyparis)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.3 Иглолистни дървета и храсти | Posted on 23-02-2019

Снимка: Оля

Chamaecyparis е род от иглолистни дървета от семейство на Кипарисови (Cupressaceae), разпространени в източна Азия (Япония и Тайван) и в западните и източните граници на САЩ. Името произлиза от гръцките думи khamai – земя и kuparissos – кипарис.

Те са средни до големи вечнозелени дървета, растящи от 20–70 м височина. Дървесината е ароматна и е високо ценена, особено в Япония, където се използва за изграждане на храмове.

Лъжекипарисът е много разпространен и с много приложения в градините. Семейството е голямо и разнообразно, включващо много и различни сортове, подходящи както за масиви и живи плетове, така и за единично засаждане. Предпочита добре дренирани влажни почви.

Признати са 6 вида: Chamaecyparis formosensis, Chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis obtusa, Chamaecyparis pisifera, Chamaecyparis taiwanensis и Chamaecyparis thyoides.

Chamaecyparis hodginsii е признат като отделен род Fokienia, с един вид – Fokienia hodginsii. Chamaecyparis nootkatensis, сега е прехвърлен на базата генетични и морфологични данни в отделен род Xanthocyparis, с един вид – Xanthocyparis nootkatensis.

Автор: ToBo

Редакция: Hobbykafe

Може да прочетете повече за видовете в темата: Chamaecyparis (Лъжекипарис)