Катарантус (Catharanthus)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 27-01-2019

Род Катарантус е част от семейство Apocynaceae, което на бъглгарски се нарича Тойнови в чест на синята тойна, застрашено и защитено растение обитаващо крайбрежните пясъци и скали. Родът включва в себе си 8 вида, 7 от които ендемични (т.е. се срещат само на определено място) за о. Мадагаскар и един ендемичен вид за Индия. Много често тези растения можете да ги откриете под името винка, и за това вина има не кой да е друг, а самият Линей, който описва първият известен вид Catharanthus roseus в род Vinca. 84 години по-късно става ясно, че всъщност има твърде много различия между Катарантусите и Винките, предимно в устройството на цвета, които определят тяхното окончателно разделение в различни родове. Така преди около 200 години се появява род Катарантус, чието име идва от латинизираните древногръцки думи „katharos“ означаваща чист, неопетнен и „anthos“ – цвят, заради елегантността и красоатата на цветчетата на тези растения.

Read the rest of this entry »