Галеандра Lindl. – Galeandra Lindl. Видове. Отглеждане

0

Автор HobbyKafe | Секция 1.2 Орхидеи и бромелии | Дата 27-04-2010

Order: Asparagales
Family: Orchidaceae
Subfamily: Epidendroideae
Tribe: Cymbidieae
Subtribe: Cyrtopodiinae
Alliance: Cyrtopodium
Genus: Galeandra Lindl.

Името Галеандра – Galeandra (Gal) произлиза от гръцките думи Galea, която означва шлем и Andros мъжки.
Синоним: Corydandra Rchb., 1841
Среща се в тропическите райони на Америка, половината от тях са в средна Бразилия и един вид в югоизточна Азия, в райони до 1000 м. надморска височина.

Биологично описание: Галеандрите са симподиални орхидеи, с размери от миниатюрни до средни растения. Псевдобулбите са от закръглени до вретеновидни, с големина от 1 до 26 см. Листата са тесни, дълги и заострени. Съцветията са горни (апикални) и гроздовидни. Цветовете са с ясно изразена фуниевидна устна и много характерна щпора. Разнообразни са като цвят – варират от бяло през синкаво- лилаво, наситено червено до кафеникавата гама.

Отглеждане: Галеандрите са епифитни и литофитни (земни) орхидеи. Описват се като трудни за отглеждане, затова малко колекционери ги притежават, но по мои лични наблюдения (върху Галенадра бауери – Galeandra baueri) не са от най-капризните.
Условията, които изискват са не много по-различни от общите за отглеждане на орхидеи – ярка светлина, непряко слънцеогряване, освен в ранните сутрешни часове или късния следобед, добра аерация, висока влажност – 75-80%. Като температурни изисквания са най-често в средния диапазон, но има видове, понасящи и по-високи температури – в зависимост от биологията на растението. За тези, които през топлите месеци не толерират горешините над 28 С , се наблюдава най-често  забавяне на растежа. Ако нямате възможност да понижите температурите, осигурете по-висока влажност от обикновената и много добро въздушно движение. Могат да се отглеждат в субстрат от кори на иглолистни дървета, както и окачени. Преди поливане, корените трябва да са изсъхали. Тори се умерено, с малка доза (NPK 20:20:20 1 gr./1 l.) на всяко поливане или с пълна доза (NPK 20:20:20 1 gr./0.5 l.) през поливане. Торът не трябва да съдържа урея. Понасят за кратко пълно засушаване. Цъфтят обилно при подходящи грижи, цветоноса излиза връхно на булбата. Имат период на покой, следващ цъфтежната фаза, през който не се тори и се полива по-оскъдно. Старите булби обикновено са обезлистени.

Видове – включително остарелите наименования
Всички видове на род Галеандра са включени в Приложение II на CITES – тоест са защитен вид. Познати са около 40 вида галеандри:

Galeandra andamanensis Rolfe, 1895
Galeandra angornensis Rchb.f., 1847
Galeandra angornensis Rchb.f. in W.G.Walpers, 1863
Galeandra arundinis Garay & G.A.Romero, 2005
Galeandra badia Garay & G.A.Romero, 1998
Galeandra barbata Lem., 1856
Galeandra batemanii Rolfe, 1892
Galeandra baueri Lindl. in F.A.Bauer, 1830 typus
Galeandra baueri var. pilosocolumna C.Schweinf., 1944
Galeandra beyrichii Rchb.f., 1850
Galeandra bicarinata G.A.Romero & P.M.Br., 2000
Galeandra biloba Garay, 1999
Galeandra bouliawongo Rchb.f., 1852
Galeandra camptoceras Schltr., 1910
Galeandra carnevaliana G.A.Romero & Warford, 1995
Galeandra chapadensis Campacci, 2001
Galeandra claesii Cogn., 1893
Galeandra coxipoensis Hoehne, 1912
Galeandra cristata Lindl., 1844
Galeandra curvifolia Barb.Rodr., 1877
Galeandra descagnolleana Rchb.f., 1887
Galeandra devoniana M.R.Schomb. ex Lindl., 1840
Galeandra dives Rchb.f. & Warsz., 1854
Galeandra duidensis Garay & G.A.Romero, 1998
Galeandra euglossa Rchb.f., 1852
Galeandra extinctoria Lindl., 1833
Galeandra fiebrigii Schltr., 1922
Galeandra flaveola Rchb.f., 1887
Galeandra funckiana Lindl. ex Rchb.f., 1881
Galeandra funckii Lindl. ex Rchb.f., 1856
Galeandra gracilis (Lindl.) Lindl., 1833
Galeandra graminoides Barb.Rodr., 1877
Galeandra greenwoodiana Warford, 1994
Galeandra harveyana Rchb.f., 1883
Galeandra huebneri Schltr., 1925
Galeandra hysterantha Barb.Rodr., 1877
Galeandra juncea Lindl., 1840
Galeandra junceoides Barb.Rodr., 1877
Galeandra lacustris Barb.Rodr., 1877
Galeandra lagoensis Rchb.f. & Warm. in H.G.Reichenbach, 1881
Galeandra leptoceras Schltr., 1920
Galeandra levyae Garay, 1999
Galeandra longibracteata Lindl., 1862
Galeandra macroplectra G.A.Romero & Warford, 1995
Galeandra magnicolumna G.A.Romero & Warford, 1995
Galeandra minax Rchb.f., 1874
Galeandra montana Barb.Rodr., 1881
Galeandra multifoliata W.Zimm., 1934
Galeandra nivalis Mast., 1882
Galeandra paraguayensis Cogn., 1903
Galeandra paranaensis Schltr., 1920
Galeandra petersii Rchb.f., 1847
Galeandra pilosocolumna (C.Schweinf.) D.E.Benn. & Christenson, 2001
Galeandra pubicentrum C.Schweinf., 1943
Galeandra quartiniana (A.Rich.) Rchb.f. in W.G.Walpers, 1852
Galeandra santarena S.H.N.Monteiro & J.B.F.Silva, 2003
Galeandra stangeana Rchb.f., 1856
Galeandra styllomisantha (Vell.) Hoehne, 1952
Galeandra villosa Barb.Rodr., 1877
Galeandra viridis Barb.Rodr., 1881
Galeandra xerophila Hoehne, 1915

lila » Вто Апр 27, 2010 4:02 pm

Галеандра Lindl. – Galeandra Lindl

Коментирайте тази статия

* Задължително поле