Дионея – Венерина мухоловка – Dionaea muscipula. Описание. Отглеждане

3

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.4 Насекомоядни растения | Posted on 22-04-2011

Дионея – Венерина мухоловка – Dionaea muscipula. Описание. ОтглежданеСемейство: Росянкови (Droseraceae)
Род: Дионея (Dionaea muscipula)
Синоним: Венерина мухоловка, Venus Flytrap
Венерината мухоловка (Dionaea muscipula) е ендемит (биологичен вид, разпространен само в определена географска област) за крайбрежните части на щата Северна Каролина, САЩ. Вирее в оскъдни на хранителни вещества песъчливи почви с високо ниво на подпочвени води – висока влажност и се нуждае от интензивна осветеност.
Описание: Венерината мухоловка е малко растение, чуято структура може да бъде описана като розетка от четири до седем листа, излизащи от подземно грудкоподобно стебло. Всяко стебло може да достигне от три до десет сантиметра в зависимост от сезоните. По-дългите листа завършващи с капанчета се появяват след цъфтежа.  Едрите бели цветове са събрани във връхни съцветия. Плодовете са в кутийка, която се разпуква неравномерно, запълнена с десетки блестящи черни семенца, обгърната от пожълтелите венчелистчета. Добре развитите екземпляри венерина мухоловка могат да преживеят временно затопляне и засушаване без растението да се увреди. Read the rest of this entry »

Сарацения – Sarracenia. Отглеждане. Размножаване

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.4 Насекомоядни растения | Posted on 21-04-2011

Сарацения - Sarracenia. Отглеждане. РазмножаванеСемейство Сарацениеви включва три рода: Сарацения (Sarracenia) – десет вида, Дарлингтония (Darlingtonia) – един вид и Хелиаморфа (Heliamphora) – шест вида. Разпространени са в южната част на Северна Америка, североизточната част на Южна Америка, в тропическия, субтропическия и умерен пояси. Всички представители на семейството са блатни растения и в голяма степен тяхната хищност е обусловена от недостатъчните хранителни вещества в почвата.
Описание: Сарацениите са многодишни тревисти насекомоядни растения, с фуниевидни листа-капанчета, израстващи от коренището. Листата са изправени, при някои видове дължината им достига до 1 м., а в диаметър до 8 см., кухи, вътрешността им е покрита с твърди власинки, насочени към дъното, ярко оцветени, обикновено с червени прожилки, които изпъкват още повече на слънчева светлина.
В зависимост от вида, вътрешността на тръбовидната каничка може да бъде разделена на три до пет зони:
Първа зона – капаче (operculum), втора зона – входната част на капанчето или оклоустното поле (peristomе), останалата част от входа на тръбовидната каничка, в зависимост от видовете, при някои са комбинирани зони три и четири, и петата зона, която присъства само при Сарацения пурпурея (Saracenia purpurea). Всяка от тези зони има специфични функции свързани с морфофизиологичните характеристики на растението. Read the rest of this entry »

Дарлингтония – Darlingtonia. Cobra Lily. Отглеждане. Размножаване

2

Posted by HobbyKafe | Posted in 1.4 Насекомоядни растения | Posted on 10-08-2010

Дарлингтония - Darlingtonia. Cobra Lily. Отглеждане. РазмножаванеКалифорнийската дарлингтония (Darlingtonia californica) е единствения представител на Дарлингтония, вид  влизащ в семейство Сарацениеви (Sarraceniaceae). Дарлингтонията е насекомоядно растение, чиито листа наподобяват разперена качулка на готова за нападение кобра, откъдето идва и популярното и име Cobra Lily. Защитен рядък вид от Вашингтонската Конвенция. Дарлингтонията е ендемит, разпространен в ограничен район между американските щати Орегон и Калифорния. Растението е открито през 1841 г. от ботаника Уилям Бракендидж в планината Шаста. През 1853 г. Джон Тори дава името на рода Дарлингтония в чест на филаделфийския ботаник Уилям Дарлингтън (1782-1863).

Описание: Дарлингтонията е многогодишно тревисто хищно растение. Листата са големи – между 60-80 см. дълги, излизат от подземни ластуни, по които се образуват и корените. В домашни условия листата обикновено достигат до 15-20 см, зелени с пурпурни жилки, рисунъка напомня на змийска кожа. Долната част на листата е тясна, понякога листната пластинка е S-образно огъната. Read the rest of this entry »