Градинарска класификация на пеларгониумите – 2 част

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 19-03-2019

Снимка: Миша

Според листата:

Аромат:

Много често в разделението по родословие се опитват да набутат група наречена ароматни, което е абсурдно тъй като едно на ръка, че аромат имат всички пеларгониуми и друго, че тази група се формира от коренно различен от родословието признак, а именно наличието на силен аромат излъчван при разтъркването или чупенето на листа. Ако срещнете някъде група озаглавена Scented-leaved или само Scented това значи, че там са събрани видови или хибридни растения със силен отчетлив аромат на листата и не особено декоративни цветове. Този аромат играе важна роля в дивото, където отблъсква тревопасни животни и привлича опрашители. От някои сортове се извлича етеричното масло геранол, използвано широко в парфюмерията и медицината. Общо взето за всеки аромат, който се сетите има пеларгониум, който да го излъчва. Освен всеобщо приятните: евкалипт, лимон, мента, роза, портокал, бор, бадем, кола и т.н. има видове, които произвеждат не особено приятни аромати.

Форма:

Класификация по форма на листата имат единствено зоналните мушката. При тях е известна група рецесивни мутации, които силно повлияват формата на листата и венчелистчетата (които са видоизменени листа).

1. Стандарти – Добре познатата ни овална бъбрековидна дланевидно наделена форма (т.е. нарязването не достига повече от 1/4 от петурата). Основата на листната петура отворена с припокриващи се или близкоразположени участъци.

2. Канадски (син.: Стелари);(анг.: Stellars/Staphs)- Листата дланевидно нарязани (т.е. нарязването стига повече от 1/4 от петурата), обикновено дяловете със заострен връх, винаги с мазолест ръб (погледнете някой лист от долната страна към светлината). Основата на листната петура отворена, като долните дялове сключват ъгъл от и по-голям от 90°. Венчелистчетата нарязани също, горните две повече от долните три.

3. Пръстолисти (анг.: Formosum)- Листата длановидно разсечени (т.е. нарязването стига почти до жилките), винаги с мазолест ръб. Дяловете при основата сключват ъгъл от и по-голям от 180°. Венчелистчетата тесни, лентовидни. (бел.: Формозум не е подходящо име за групата тъй като това е името на сорта открит за пръв път с тази мутация, но понеже на английски са наричали канадските пръстолисти там се е утвърдило името на групата като Formosum hybrids)

4. Медузи (анг.: Medusa)- Листата лентовидни, тесни, винаги с мазолест ръб и клиновидна основа на листната петура. Венчелистчетата в повечето случаи с известна цилиндрична огънатост, като при горните две е най-силно изразена.

Read the rest of this entry »

Градинарска класификация на пеларгониумите – 1 част

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 17-03-2019

Снимка: Миша

Пеларгониумите са изключително разнообразна група растения. При тяхното отглеждане се забелязват определени мотиви, които формират различни групи. Тези групи не винаги са със съвсем ясни граници по между си, което прави възможно съществуването на растения, които попадат едновременно в няколко групи от една и съща категория. Например видовото мушкато Pelargonium zonale може да се причисли едновременно към групата на зоналните и видовите мушката.

Според родословието си:

1. Зонални (лат.: Pelargonium × hortorum; анг.: Zonals)

Във формирането на хибрдите от тази група са участвали множество видове, но основна роля в определянето на облика на тези растения взимат видовете P. zonale и P. inquinans. Името на групата всъщност произлиза не от цветната зона на листата, която може да отсъства и я има и при други групи, а заради голямото влияние на P. zonale върху хабитуса на растенията. Растенията са изправени, храстовидни, с месести стъбла.

2. Сакъзи (син.: Алпийски);(анг.: Ivy-leaved/Ivies)

За облика на тази група основно участие взима видът P. peltatum. Растенията се характеризират с полягащи стъбла и месести листа, които почти винаги са със затворена основа на петурата, което прави листата щитовидни (обърнете внимание как листната дръжка излиза сякаш от средата на листа, а не в края).

3. Кралски (син.: Английски, Налби);(лат.: Pelargonium × domesticum; анг.: Regals)

За облика на тази група основно участие взима видът P. cucullatum. Растенията са едри, храстовидни, изправени, със сравнително къси междувъзлия. Листа са с назъбен край и абсолютно винаги без зона. Цветовете обикновено са много едри. Понякога може да се срещне подгрупа на кралските наречена Decorative, която включва по-стари, не особено компактни и с по-малки цветчета сортове.

4. Ангелски (анг.: Angels)

За облика на тази група основно участие взима видът P. crispum и не малка част растенията от групата на кралските, от където идва и голямото сходство и честата грешка да се бъркат с миниатюрни кралски. Растенията са малки, храстовидни, най-често изправени, характерно е честото силно и самостоятелно разклоняване. Листата обикновено са 3 до 5 делни, често с цитрусов аромат.

Read the rest of this entry »

Блатно кокиче (Leucojum)

0

Posted by HobbyKafe | Posted in 2.0 Градински цветя и растения | Posted on 14-03-2019

Снимка: Murof

Leucojum е малък род от луковични растения от семейство Amaryllidaceae. Състои се само от два вида: Leucojum aestivum и Leucojum vernum. Предпочита влажни и сенчести местообитания, като влажни ливади, мочурища и крайречни гори. Цветът е съставен от шест бели венчелистчета, всяко със зеленикава маркировка точно под върха.

Leucojum aestivum са разпространени в по-голямата част от Европа, Близкия изток и Кавказ. Натурализирани в Япония, Австралия, Северна Америка и Уругвай.

Обикновеното блатно кокиче цъфти през април-май, високо към 30-50 см, обикновено е с по няколко цветчета на съцветие, което е сред листата и е с черни семена.

Leucojum vernum са разпространени в централна и южна Европа, от Испания до Украйна. Натурализирани в северозападна Европа, Япония и части от САЩ.

Пролетното блатно кокиче цъфти през февруари-март, високо към 10-25 см, обикновено само с един цвят на съцветие, което се подава над листата и има бели семена.

Редакция: Hobbykafe

Може да прочетете повече в темата: Блатни кокичета (Leucojum)